بانک قراردادهای حقوقی, قرارداد آموزش, نمونه قرارداد آموزشی

نمونه قرارداد حق التدریس

نمونه قرارداد حق التدریس ماده ( 1 ) – زمان اجراي اين قرارداد از تاريخ ……… لغايت ……… براي مدت ……… هفته ( يك نيمسال ) مي باشد.  ماده (2 ) – ميزان حق التدريس در دانشگاهها براي دروس نظري و عملي مطابق با آئين نامه هاي وزارت علوم تحقيقات و فناوري و همچنين مصوبات هيات امناي دانشگاه ه هاي منطقه مي باشد كه در مقابل گواهي انجام كار… مشاهده توضیحات کامل »

بانک قراردادهای حقوقی, قرارداد سرقفلی, نمونه قرارداد سرقفلی

نمونه قرارداد انتقال سرقفلی

 قرارداد انتقال سرقفلی ماده 1 – طرفين قرارداد 1-1 انتقال دهنده ………. فرزند ………. به شماره شناسنامه ………. صادره از ………. كد ملي ………. متولد ………. ساكن ………………………..   تلفن   ………. با وكالت / قيوميت / ولايت / وصايت ………. فرزند ………. به شماره شناسنامه ………. متولد ………. به موجب ………. 1-2 انتقال گيرنده………. فرزند ………. به شماره شناسنامه ………. صادره از ………. كد ملي ………. متولد ……….  ساكن ………………………. تلفن ……….  با وكالت / قيوميت… مشاهده توضیحات کامل »

اخبار حقوقی, بانک قراردادهای حقوقی, مقالات و مطالب آموزشی

10 نکته حقوقی و قضایی که همگان باید بدانند

۱۰ نکته و پیام هشداردهنده ارائه شده تلاشی برای ساماندهی رفتار حقوقی مردم با هدف کاهش پرونده‌های قضایی است. معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه در بررسی میدانی و گفتگوهای متعدد با قضات محاکم و کارشناسان حقوقی، برخی از مهم ترین علل مراجعات قضایی مردم را در قالب بسته حقوقی جمع آوری کرده و همزمان با هفته قوه‌قضاییه به اطلاع مردم رسانده است. نادانسته‌های حقوقی و قضایی جامعه امروز ریشه بسیاری از مشکلات… مشاهده توضیحات کامل »

1 339 340 341 342 343 344