خدمات حقوقی, قرارداد اجاره, قرارداد حقوقی, قرارداد مزارعه, قرارداد مساقات, نمونه قرارداد

قرارداد مساقات چیست؟ / نحوه انعقاد قرارداد مساقات

مساقات به معنای آب دادن و سیراب کردن بوده و قراردادی میان صاحب درختان یا باغستان، با عامل است که متعهد می‌شود به درختان و باغ رسیدگی و آنها را آبیاری کند و در نهایت محصول به‌دست‌آمده به نسبتی که قبلاً توافق کرده‌ بودند، میان هر دو تقسیم شود. به گزارش حمایت، ماده ۵۴۳ قانون مدنی می‌گوید «مساقات معامله‌ای است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در… مشاهده توضیحات کامل »

بانک قراردادهای حقوقی, قرارداد حقوقی, قرارداد مزارعه, قرارداد مساقات

نظر فقهی آیت الله مکارم درخصوص چگونگى فسخ قرارداد مساقات

پرسش : چگونه می توان قرار داد مساقات را فسخ کرد؟ پاسخ : طرفین معامله می‏توانند با رضایت یکدیگر معامله مساقات را فسخ کنند و نیز اگر در ضمن قرارداد، حقّ فسخ براى هر دو یا براى یکى قرارداده باشند می‏توانند معامله را به هم زنند و اگر در قرارداد مساقات شرطى ذکر کرده باشند و آن شرط عملى نشود و کسى که شرط به نفع اوست نتواند طرف را… مشاهده توضیحات کامل »

قرارداد بیع, قرارداد حقوقی, قرارداد مزارعه, قرارداد مساقات, نمونه قرارداد, نمونه قرارداد بیع

نمونه قرارداد مساقات

نمونه قرارداد مساقات طرفین قرارداد : طرف اول قرارداد (مالک): خانم/آقای …….. فرزند …….. به شماره شناسنامه …….. صادره از …….. متولد …….. ساکن: …………………… طرف دوم قرارداد (عامل) : خانم/آقای …….. فرزند …….. به شماره شناسنامه …….. صادره از …….. متولد …….. ساکن: …………………… ماده 1 – موضوع قرارداد (مورد مساقات) : درختان میوه مثمره ثابته در شش دانگ یک قطعه باغ به مساحت…………….متر مربع دارای پلاک ……………. فرعی… مشاهده توضیحات کامل »