اخبار, بانک قراردادهای حقوقی, قرارداد حقوقی, مقالات و مطالب آموزشی

آشنایی با عقد جعاله

عقد جعاله «جعاله» در لغت به معنای مزدی است که در برابر انجام کاری قرار داده می‌شود و در اصطلاح فقها، صیغه‌ای است که ثمره آن به دست آوردن منفعتی در برابر عوض است. البته برای انعقاد جعاله، شرط نیست که کارمزد معلوم باشد.  از جعاله، تعاریف دیگری نیز صورت گرفته است که بر اساس یکی از تعاریف فقها، ملتزم شدن جاعل به دادن عوض در قبال عملی که حلال… مشاهده توضیحات کامل »

اخبار, بانک قراردادهای حقوقی

الزام به اجرای قرارداد

نمونه ای از پرونده ” الزام به اجرای قرارداد “ هر گاه متعهدی از انجام تعهدات خویش کوتاهی کند، طرف دیگر حق ندارد در ابتدا قرارداد را فسخ کند بلکه باید ابتدا به دادگاه مراجعه کرده و الزام متعهد به اجرا را درخواست کند و تنها در صورتی که این درخواست ولو با هزینه متعهد و توسط دیگری ممکن نباشد، می تواند قرارداد را فسخ کند ( مگر این که… مشاهده توضیحات کامل »

اخبار, بانک قراردادهای حقوقی, تنظیم قرارداد حقوقی, خدمات حقوقی, قرارداد حقوقی, گروه میثاق, مقالات و مطالب آموزشی, وکیل امور قراردادها

انواع عقد و قرارداد در قانون مدنی ایران

انواع عقد و قرارداد در قانون مدنی ایران گروه میثاق ؛ بر اساس ماده 183 قانون مدنی، عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری کنند که مورد قبول آنها باشد. همچنین در ماده 184 قانون مدنی می‌خوانیم که عقود و معاملات به لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق تقسیم می‌شوند. از دیگر تقسیمات عقود می‌توان به موارد ذیل… مشاهده توضیحات کامل »

اخبار, امور خانواده, بانک قراردادهای حقوقی, مقالات و مطالب آموزشی

کلیاتی در خصوص مهریه

کلیاتی در خصوص مهریه مهریه: مهریه مالی است که در عقد نکاح بر ذمه مرد قرار میگیرد و در صورت مطالبه زن، وی مکلف است مهریه اش را بپردازد و این حق ارتباطی به طلاق و نفقه ندارد. چگونگی اقدام زوجه برای اخذ مهریه اگر مهریه وجه نقد یا در حکم نقد مانند سکه و طلا باشد زن با در دست داشتن سند رسمی ازدواج میتواند به دفتر ازدواج و… مشاهده توضیحات کامل »

اخبار, بانک قراردادهای حقوقی, قرارداد اجاره, قرارداد نقل و انتقال, مقالات و مطالب آموزشی

بحثی پیرامون ماهیت حقوقی قراردادهای حمل و نقل از دیدگاه حقوق مدنی

بحثی پیرامون ماهیت حقوقی قراردادهای حمل و نقل از دیدگاه حقوق مدنی 1-قرادادهائی که وسیله انجام تعهدات بازرگانان و ابزار معاملات تجاری است ، با قراردادهائی که اشخاص عادی در زندگی خود، آنها را وسیله حل و فصل موضوعات حقوقی خود قرار میدهند، وجوه افتراقی دارد. مبنای اساسی این وجوه افتراق را باید در دو امر مهم و حیاتی برای (تجارت ) جستجو نمود: یکی (سرعت ) ودیگری (امنیت )؛توضیح… مشاهده توضیحات کامل »

اخبار, بانک قراردادهای حقوقی

نمونه قرارداد اجاره نامه

قرارداد اجاره نامه  ماده 1 : طرفين قرارداد      1-1- موجر/ موجرين …….. فرزند ……. به شماره شناسنامه ……. صادره از ……. کدملي …….. متولد …….. ساکن ……. تلفن …… با وکالت/قيمومت/ولايت/وصايت …… فرزند …… به شماره شناسنامه …… متولد ……. بموجب ……….      2-1- مستأجر/ مستأجرين ……. فرزند …….. به شماره شناسنامه …… صادره از …….. کدملي ………. متولد ……. ساکن …….. تلفن ……. با وکالت/قيمومت/ولايت/وصايت ……… فرزند ………. مشاهده توضیحات کامل »

1 3 4 5