نمونه قرارداد فروش و نصب و راه اندازي آسانسور

 قرارداد فروش و  نصب و راه اندازي آسانسور

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس «فروشنده»نامیده خواهد شد، و

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس «خریدار»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند.

ماده 1 ) موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارت است از فروش ، نصب و راه اندازی …………. دستگاه آسانسور كه مشخصات فني آن به شرح پيوست مي باشد.

ماده 2) مبلغ قرارداد و شرایط پرداخت :

قیمت کل تجهیزات با مشخصات مندرج در فوق به انضمام هزینه عملیات نصب و راه اندازی با احتساب ….. ماه دوره گارانتی به مبلغ ……………..ریال می باشد. مبلغ فوق به شرح زیر به فروشنده پرداخت می گردد.

درصد مبلغ كل قرارداد معادل ……………..ريال به عنوان پيش پرداخت در زمان عقد قرارداد

درصد مبلغ كل قرارداد معادل ……………ريال  به تاریخ

درصد مبلغ كل قرارداد معادل …………..  ريال به تاریخ

10 درصد مبلغ کل قرارداد به عنوان حسن انجام کار معادل ………………ریال پس از راه اندازی و اخذ گواهی استاندارد دریافت می گردد.

ماده 3) مدت زمان قرارداد:

مدت زمان اجراء و راه اندازی دستگاه / دستگاههای ………… از تاريخ نفوذ قرارداد به مدت…………. روز مي باشد.

تبصره 1 ) نفوذ قرارداد از تارخ دريافت پيش پرداخت و چک های مراحل بعدی قرارداد می باشد.

ماده 4  )  تعهدات فروشنده و پيمانكار :

1- فروشنده متعهد می گردد کلیه تجهیزات را به صورت سالم و بدون نقص نصب و دستگاه …………………… را مطابق با موارد درخواستي راه اندازی نماید .

2- فروشنده متعهد می گردد کلیه معایب و نواقص احتمالی قطعات را که ناشی از عملیات نصب باشد برطرف کرده و دستگاه را برای تحویل آماده نماید.

3- فروشنده دستگاه ……………….. را به مدت……….سال گارانتی  و به مدت 15 سال به عنوان خدمات پس از فروش تعهد می نماید. خرابیها و مواردی که ناشی از نوسانات برق ، عدم استفاده  صحیح ،  دستکاری توسط افراد متفرقه و عدم پرداخت بموقع هزینه ها باشد مشمول تعهدات گارانتی نخواهد بود .

4 – فروشنده تعهد می نماید ضمن رعایت مفاد این قرارداد همکاری های لازم را در طول کار با خریدار به عمل آورد.

5- خريدار متعهد مي گردد مبالغ را مطابق شرايط پرداخت نمايد. در صورت عدم پرداخت بموقع مبالغ قرارداد فروشنده تعهدی در قبال قرارداد نخواهد داشت و خريدار بايستي خسارات وارده را به پيمانكار را پرداخت نمايد.

6- پيمانكار متعهد است بعد از نافذ شدن قرارداد نسبت به ارائه جزئيات فني جهت آماده سازي بستر كار كه بايستي از طرف كارفرما انجام گيرد اقدامات لازم اقدام نمايد.

7-  اجازه بهره برداری از آسانسور منوط بر تسویه حساب با پیمانکار و پس از اخذ گواهی استاندارد می باشد.در صورت استفاده از آسانسور تا قبل دریافت گواهی استاندارد تمامی مسئولییت های آن به عهده کارفرما می باشد.

8 پيمانكار متعهد است از زمان شروع عمليات نصب مطابق برنامه ريزي ارائه شده كار را به اتمام برساند و دستگاه مورد قرارداد را در شرايط كاملاً مناسب و مطابق ضوابط استاندارد نصب و راه اندازي نماید و گواهی مربوطه را دریافت نماید.در صورت وجود هرگونه نواقص و معایب ساختمانی از نظر استاندارد رفع کلیه معایب فوق به عهده کارفرما می باشد.

9 پيمانكار موظف مي گردد جهت اجراي صحيح كار از افراد مجرب استفاده ناميد.

10 – انجام کلیه امور ساختمانی ، تهيه و تامين جرثقيل در صورت نیاز ، تامين برق مورد نياز در محل موتورخانه ، عمليات آهن كشي ، اجرای فونداسیون ها و تحویل و تخلیه تجهیزات در محل کار به عهده خریدار می باشد.مگر اينكه توافق طرفين جهت انجام آن توسط پيمانكار حاصل گردد و موارد در قرارداد في مابين ذكر گردد.

11 – مسئولیت حفظ و نگهداری از تجهیزات از زمان ورود به ساختمان جهت نصب و  پس از آن به عهده خریدار می باشد.

12 –  کارفرما تعهد می نماید از ورود اشخاص متفرقه به محيط كار و دستكاري دستگاه توسط افراد متفرقه در زمان نصب و دوره گارانتی ممانعت بعمل آورد.

13 –  خریدار متعهد می گردد ضمن رعایت مفاد این قرارداد همکاری های لازم را در طول کار با پیمانکار به عمل آورد.

14 – خریدار متعهد می گردد پس از تحویل نهائی دستگاه نسبت به انعقاد قرارداد سرویس و نگهداری دستگاه با فروشنده اقدام نماید.

15 خريدار متعهد ميگردد محل هاي كار را به موقع آماده و در اختيار پيمانكار قرار دهد. اگر چنانچه بنا به دلايلي اعم از تعطيلي پروژه ، تاخير در اجراي پروژه ، آماده نبودن محل كار جهت نصب تجهيزات مورد قرارداد و يا به هر دليل ديگر انجام كار در مدت زمان قرارداد امكان پذير نباشد و همچنين در صورتي كه مبالغ مربوطه در زمان مقرر پرداخت نگردد به ازاي هر ماه تاخير مقدار 3%  بر كار باقيمانده و يا به مبالغ پرداخت نشده اضافه خواهد شد.كارفرما متعهد ميشود خسارت فوق را به پيمانكار پرداخت نمايد.

ماده 5- يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده 6- تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 7- تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده 8- فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده 9- تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده 10- حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده 11- تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                     …………………..

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

نوشته های مشابه

نمونه قرارداد فروش واحد مسكوني

قرارداد فروش واحد مسكوني طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ............................ به نمایندگی آقای............................به شماره ملی ............................ نام پدر ............................…

نمونه قرارداد آموزش حين كار به شاغلين واحدهاي صنعتي توليدي

قرارداد آموزش حين كار به شاغلين واحدهاي صنعتي توليدي طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ............................ به نمایندگی آقای............................به شماره…

لطفا نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *