بانک نمونه قراردادهای حقوقی | گروه میثاق

اسناد حقوقی | نمونه قراردادها | آموزش های حقوقی


تلفن : 88605139                  فکس :  77681684

موبایل جهت هماهنگی جلسات : 09120630842

ایمیل : info @ gharardad.org
www.gharardad.org


برای مراجعه حضوری به دفتر موسسه حتما از قبل از طریق ایمیل و یا تماس تلفنی هماهنگی بفرمایید

آدرس دفتر موسسه : تهران – خیابان انقلاب – کدپستی ۱۶۱۹۹۱۷۶۱۳