اخبار بانک قراردادها, بانک قراردادهای حقوقی, تنظیم قرارداد, قرارداد

بند «اسقاط کافه خیارات» در معاملات به نوعی تشویق به جرم است

معاون فرهنگی قوه قضائیه گفت: اعمال بند «اسقاط کافه خیارات» در معاملات به نوعی تشویق به جرم است. به گزارش فارس، حجت‌الاسلام صادقی در حاشیه بازدید از بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها در خصوص اقدامات معاونت فرهنگی قوه قضایی گفت: ما دو عرصه فرهنگ داخلی و عمومی را در دستور کار خود قرار داده‌ایم که موضوع فرهنگ عمومی مباحث مربوط به پیشگیری از وقوع جرم را نیز در خود جای داده است. وی با بیان اینکه بسیاری از ناآگاهی‌های حقوقی مردم در پرونده‌های وارده مشخص می‌شود، گفت: ما برای بررسی این ناآگاهی‌های حقوقی و رفع آنها برنامه‌ریزی کرده‌ایم. صادقی… ادامه مطلب… »

قرارداد مشارکت, قرارداد- صفحه اصلی, نمونه قرارداد مشارکت

نمونه قرارداد مشارکت مدنی

قرارداد مشارکت مدنی ماده۱-طرفین قرارداد: قرارداد مشارکت حاضر بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی تهیه و تنظیم شده است. بنا به توافق و تفاهم کامل طرفین فی مابین: طرف اول قرارداد: خانم/آقای ……………. فرزند آقای ……………. دارای شناسنامه شماره ……………. صادره از ……………. متولد ……………. ساکن: ……………………………………………. که در این قرارداد به اختصار مالک نامیده می شود  و طرف دوم قرارداد: خانم/آقای ……………. فرزند آقای ……………. دارای شناسنامه شماره ……………. صادره از ……………. متولد ……………. ساکن: ……………………………………………. که در این قرارداد به اختصار «عامل» نامیده می شود از طرف دیگر منعقد گردیده و طرفین ضمن عقد خارج لازم مرقوم متعهد… ادامه مطلب… »

نمونه قرارداد

نمونه قرارداد اقاله

قرارداد اقاله طرفین قرارداد : طرف اول قرارداد : خانم/آقای ……………… فرزند آقای ……………… دارای شماره شناسنامه ……………… صادره از ……………… متولد ……………… ساكن: …………………………………………………………………. طرف دوم قرارداد : خانم/آقای ……………… فرزند آقای …………………. دارای شماره شناسنامه ………… صادره از ……………… متولد ……………… ساكن: ……………………………………………………………….. ماده ۱ – موضوع قرارداد (مورد اقاله) : تمامت مورد معامله بیع قطعی شماره ……………… مورخ ……………… تنظیمی بین طرفین كه عبارت از فروش شش دانگ یكباب خانه مسكونی احداثی در شش دانگ یك قطعه زمین به مساحت ……………… متر مربع دارای پلاك ……………… فرعی از ……………… اصلی واقع در بخش ثبتی ……………… تهران محدوده… ادامه مطلب… »