قرارداد, نمونه قرارداد

نمونه قرارداد مزارعه

نمونه قرارداد مزارعه **************** طرفین قرارداد: طرف اول قرارداد (مزارع): خانم/آقاي ………….. فرزند آقاي ………….. داراي شناسنامه شماره ………….. صادره از………….. متولد ………….. ساكن : ………….. طرف دوم قرارداد(عامل): خانم/آقاي ………….. فرزند آقاي ………….. داراي شناسنامه شماره ………….. صادره از………….. متولد ………….. ساكن : ………….. مورد مزارعه : تمامت شش دانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت ۲۰ هكتار داراي پلاك ……………… فرعي از ……………… اصلي مفروز و انتزاعي از پلاك ………… فرعي از اصلي مرقوم واقع در اراضي زراعتي ……………… بخش ……………… ثبتي …….. محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره ……………… مورخ ……………… صفحه ………. جلد ……….. به… ادامه مطلب… »

قرارداد, قرارداد وکالت, نمونه قرارداد, نمونه قرارداد وکالت

نمونه فرم وكالتنامه و قرارداد وکالت (فرم خام )

نمونه فرم وكالتنامه و قرارداد (فرم خام ) نام شخصي و خانوادگي و اقامتگاه موكل : ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… نام شخصي و خانوادگي و پايه پروانه و اقامتگاه وكيل: ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… نام شخصي و خانوادگي و اقامتگاه طرف : ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… موضوع وكالت : ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… حدود و اختيارات وكيل : ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… حق الوكاله و ترتيب پرداخت آن با توجه به آيين نامه مندرج در پشت اين صفحه به قرار زير است : ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… هزينه قانوني دادرسي و مسافرت به عهده موكل است و با اخطار كتبي وكيل و عدم پرداخت ، مسئوليتي از… ادامه مطلب… »

قرارداد, قرارداد آموزش, قرارداد خدمات, نمونه قرارداد, نمونه قرارداد آموزشی, نمونه قرارداد خدمات, نمونه قرارداد شرکت ها و موسسات

نمونه قرارداد خدمات آموزشی (تدریس در دوره آموزشی)

نمونه قرارداد خدمات آموزشی (تدریس در دوره آموزشي) طرفین قرارداد: اين قرارداد بین مرکز …….. که در این قرارداد به اختصار مرکز نامیده می‌شود به نمایندگی —————— مدير مركز رشد دانشگاه و جناب آقای/ سركار خانم ———————- فرزند ——- به شماره شناسنامه —— متولد —— صادره از———-داراي مدرك تحصيلي ———- در رشته ——– از ————  وساكن ——————————– به شماره تماس —–، به عنوان مدرس به منظور انجام تعهدات موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد. ماده۱-موضوع قرارداد: تدریس در دوره آموزشي طبق جدول زیر در محل مرکز، طبق مقررات کلی و ضوابط مرکز ردیف موضوع دوره آموزشي زمان (ساعت) توضیحات ۱    … ادامه مطلب… »

اسناد حقوقی, نمونه اسناد حقوقی

نمونه آراء “هیات انتظامی رسیدگی به تخلفات مترجمان رسمی” منتشر شد

به گزارش سایت اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه نمونه آراء صادر شده در هیات رسیدگی به تخلفات انتظامی مترجمان رسمی منتشر شد. تاکنون ۱۴ جلسه هیات رسیدگی به تخلفات انتظامی مترجمان رسمی تشکیل شده  است که در وهله اول ۱۰ رای صادر شده توسط این هیات بدون ذکر نام افراد منتشر می شود. برای دریافت نمونه آراء بر روی لینک زیر کلیک کنید. عنوان حجم  لینک پشتیبان عدم رعایت ضوابط قانونی ترجمه و عدم امانتداری ۲۵۰٫۵۷ KB دانلود عدم رعایت ضوابط قانونی ترجمه و عدم امانتداری ۳۳۱٫۲۳ KB دانلود عدم رعایت ضوابط قانونی ترجمه و عدم… ادامه مطلب… »

اخبار

نمونه تقسیم نامه آپارتمان به موجب صورتمجلس تفکیکی

نمونه تقسیم نامه آپارتمان به موجب صورتمجلس تفکیکی   تقسیم کنندگان : ۱-خانم / آقای                           فرزند آقای               و نام مادر خانم                 دارای شماره شناسنامه                               صادره از                   متولد                 ساکن : ۲-خانم / آقای                           فرزند آقای               و نام مادر خانم                 دارای شماره شناسنامه                              صادره از                   متولد                 ساکن : ۳-خانم / آقای                           فرزند آقای               و نام مادر خانم                 دارای شماره شناسنامه                               صادره از                  متولد                 ساکن :   مورد تقسیم : آپارتمان های مسکونی و انباری های احداثی در شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت               متر مربع دارای پلاک                           فرعی از                   اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک               فرعی از اصلی نامبرده در اراضی                    … ادامه مطلب… »

1 2 3 7