اخبار بانک قراردادها, قرارداد, قرارداد اجاره, مقالات و مطالب آموزشی

نکاتی مهم در تنظیم قرارداد اجاره املاک مسکونی

عقد اجاره به عنوان یکی از پرکاربردترین عقود معین در جامعه ما طی سالیان گذشته توسط قوانین مختلف مورد توجه قانونگذار قرار گرفته که این امر نشاندهنده اهمیت روز افزون این عقد در مناسبات روزمره مردم می باشد. تغییر و تحولات اساسی  قوانین حاکم بر عقد اجاره و تعارضات این قوانین نسبت به موضوع واحد گاها سبب بروز تناقضاتی در فهم این قوانین را پدید آورده است. میزان: به طور مختصر  آخرین مقررات مربوطه و نحوه تنظیم قرارداد اجاره مطابق با آن و راه‌های پیشگیری از بروز اختلاف و در صورت وقوع اختلاف نحوه مراجعه به دستگاه قضایی مورد بررسی قرار می گیرد. قبل از بررسی قانون روابط… ادامه مطلب… »

اخبار بانک قراردادها, قرارداد, قرارداد اجاره, مقالات و مطالب آموزشی

آشنایی با قرارداد اجاره اماکن مسکونی

عقد اجاره در حقوق مدنی ما به عنوان یکی از عقود معین به رسمیت شناخته شده و برای آن احکام و مقررات خاصی وضع شده است. عقد اجاره امروزه یکی از پرکاربردترین عقود در انجام معاملات اشخاص و اموال می باشد که حقوقدانان برای تبیین و چگونگی اجرای مفاد آن در کتب خویش  بسیار پرداخته اند. میزان: اجاره اماکن مسکونی اما یکی از این نوع عقود اجاره می باشد که در این سطور به آن پرداخته می شود. آشنایی با تنظیم قرارداد اجاره اماکن مسکونی موجر و مستاجر بر اساس قانون دارای حقوق و وظایفی اند که بعد از تنظیم… ادامه مطلب… »

قرارداد- صفحه اصلی, نمونه قرارداد, نمونه قرارداد فروش

نمونه قرارداد فروش واحد مسکونی

قرارداد فروش واحد مسکونی قرارداد حاضر در تاریخ ………… فیمابین سازمان ………………. به نمایندگی آقای …………. كه در این قرارداد فروشنده نامیده می شود از یك طرف و ………… فرزند ………. بشماره شناسنامه ……….. صادره از ……… ،كه از این پس خریدار نامیده میشود از طرف دیگر به شرح مواد آتی منعقد گردید : ماده۱- موضوع قرارداد : فروش یك واحد مسكونی از فاز …….. در بلوك ………. بشماره واحد ……….. به مساحت تقریبی ………. مترمربع واقع در …………………. كه عملیات ساختمانی وتأسیساتی آن كاملاً خاتمه یافته و آماده تحویل می‌باشد. ۱- امكانات تكمیلی بلوك به شرح ذیل می‌باشد كه… ادامه مطلب… »