نمونه قرارداد فروش کلینر

قرارداد فروش کلینر

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

…………………..به نمایندگی آقای……….به شماره ملی……………نام پدر……………………….شماره تماس……………آدرس…………………….

که ازین پس «خریدار»نامیده خواهد شد، و

…………………… به نمایندگی آقای………….به شماره ملی……………………….نام پدر……..شماره تماس…………. آدرس……………………….

که ازین پس «فروشنده»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند.

ماده ۱) موضوع قرارداد

عبارتست از فروش و تحویل مقدار تقریبی ……… (………….) کلینر تیپ ۵ مطابق آنالیز تأیید شده که جزء لاینفک این قرارداد می باشد قابل افزایش یا کاهش به میزان ۲۵ درصد با موافقت طرفین به صورت تحویل درب کارخانه…………………. واقع در کیلومتر ………………………………….

ماده ۲ ) مدت قرارداد

مدت موضوع قرارداد از تاریخ انعقاد ……….. روز تعیین می گردد و فروشنده متعهد می گردد بطور حداقل میانگین روزانه ……….. کلینر خریداری شده را مطابق موضوع قرارداد تحویل خریدار نماید .

ماده ۳) مبلغ قرارداد

کل مبلغ موضوع قرارداد با توجه به انجام کلیه موارد به ازاء هر تن …………ریال درب کارخانه فروشنده به مبلغ ……………..( ……………….) تعیین می گردد .

ماده ۴) نحوه پرداخت

خریدار متعهد می گردد بهای کلینر خریداری شده را معادل هر پارتی ……..تنی بلافاصله پس از تحویل آخرین کامیون آن پارتی در محل دپوی کارخانه………….. به حساب اعلام شده از طرف فروشنده واریز نماید .

تبصره ـ خریدار به منظور تضمین خرید و پرداخت به موقع چکی به مبلغ ……………ریال در اختیار فروشنده قرار می دهد که در صورت تأخیر در پرداخت فروشنده بتواند هزینه کلینر ارسالی را از محل چک فوق وصول نماید .

ماده ۵) سایر شرایط قرارداد

۱-۵) فروشنده تعهد می نماید کلیه کلینرهای تحویلی را مطابق آنالیز تأیید شده و توافق شده تحویل نماید .

۲-۵) فروشنده متعهد می گردد از بارگیری مواد زائد به همراه کلینر جلوگیری نماید و هرگونه خسارت که در اثر وجود مواد زائد در کلینر به خریدار وارد شود به عهده فروشنده بوده و از مطالبات فروشنده کسر خواهد شد .

۳-۵) ملاک توزین کلینرهای حمل شده باسکول کارخانه …………… می باشد .

۴-۵) فروشنده متعهد می گردد نسبت به ارائه کلینر با کیفیت مورد توافق اقدام و از تحویل کلینر نامرغوب جلوگیری نماید.

۵-۵) فروشنده در خصوص بارگیری و حمل , مساعدت و همکاری لازم را با عوامل کارخانه …………….. به عمل می آورد .

۶-۵) فروشنده در پایان هر روز لیست کامیون های ارسالی را برای خریدار فاکس می نماید .

۷-۵) خریدار متعهد است با در نظر گرفتن لیست ارسالی نسبت به محاسبه مبالغ کلینر اقدام و قبل از اتمام ……….. تن هر پارتی نسبت به واریز وجه آن محموله به حساب ……………اقدام نماید .

ماده ۶) ناظر قرارداد

از طرف خریدار آقای ……………. به عنوان ناظر قرارداد و از طرف فروشنده آقای ……………. تعیین می گردد .

ماده ۷) فسخ قرارداد

در صورت عدم اجراء تعهدات به موقع و با شرایط مقرر در این قرارداد خریدار یا فروشنده با اخطار کتبی ۱۵ روزه مجاز به فسخ قرارداد می باشد در این صورت کلیه خسارات و هزینه های ناشی از عدم اجرای کامل این قرارداد به عهده طرف مقابل می باشد .

ماده ۸) قانون قرارداد

این قرارداد از هر حیث تابع قوانین مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود .

ماده ۹) يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده ۱۰) تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۱۱) تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده ۱۲) فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده ۱۳) تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده ۱۴) حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده ۱۵) تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

امضای طرف اول                                                   امضای طرف دوم

…………………                                                   ………………….

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

نمونه قرارداد ساخت کوره

قرارداد ساخت کوره

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر…………. شماره تماس…………………. آدرس……………………………………………………………

که ازین پس «خریدار»نامیده خواهد شد، و

……………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر………………..شماره تماس……………… آدرس………………………………………………………………….

که ازین پس «فروشنده»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند.

ماده ۱) موضوع قرارداد

عبارت است از ساخت سری برتر کوره و پیچ سری برتر کوره و نازل آب برنج خنک کن کوره .

ماده ۲ ) مدت قرارداد

مدت زمان تحویل از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت………….. تعیین می گردد .

ماده ۳) مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد ………………. ریال به شرح زیر می باشد :

 • سری برتر کوره ………….. ریال ۴ عدد , ۴ عدد مبلغ کل …………… ریال
 • پیچ سری برتر …………. ریال ۳۰ عدد مبلغ کل ……………………. ریال
 • نازل آب برج خنک کن …….. , ۴۰ عدد مبلغ کل ……………………..ریال

ماده ۴) نحوه پرداخت

۱-۴) ۹۰% از مبلغ کل قرارداد در هنگام تحویل قطعات و پس از تأیید ناظر قرارداد به فروشنده پرداخت خواهد شد .

۲-۴) ۱۰% مبلغ کل قرارداد پس از دوره تضمین موضوع ماده ۶ و تأیید کیفی ناظر قرارداد به فروشنده پرداخت خواهد شد .

ماده ۵ ) تضمین حسن انجام کار

از طرف فروشنده چک شماره ……….. عهده بانک ……………… شعبه ……………….به مبلغ …………… ریال معادل کل مبلغ قرارداد صادر و به عنوان سپرده حسن انجام کار به خریدار می نماید که پس از تحویل قطعی موضوع قرارداد و تأیید ناظر قرارداد مسترد خواهد شد . و چنانچه بین زمان تحویل موقت و قطعی ایراداتی مشاهده شود کتباً به فروشنده اعلام و نامبرده مکلف است با هزینه خود نسبت به رفع ایرادات و عیوب و اشکالات اقدام نماید در صورت عدم انجام امر خریدار رأساً نسبت به رفع ایرادات اقدام و هزینه های آن را به اضافه ۲۵% از محل سپرده تضمین حسن انجام کار و دیگر مطالبات فروشنده پرداخت خواهد نمود .

ماده ۶ ) ضمانت کیفیت و مرغوبیت

فروشنده متعهد می گردد که سری برتر را مطابق نقشه و نازل آب را مطابق نمونه تحویل نماید .

ماده ۷ ) ناظر قرارداد

از طرف خریدار واحد کوره ها و واحد ساخت به عنوان ناظرین قرارداد تعیین می گردند .

ماده ۸ ) خسارات تأخیر

در صورت بروز تأخیر در انجام تعهدات به ازای هر روز تأخیر ۳۰% از مبلغ قرارداد کسر می گردد .

ماده ۹ ) فسخ قرارداد

در صورت عدم اجرای تعهدات به موقع و با هر شرایط مقرر در این قرارداد توسط یکی از طرفین قرارداد طرف دیگر با اخطار کتبی مجاز به فسخ قرارداد می باشد در این صورت کلیه خسارات و هزینه های ناشی از عدم اجرای کل این قرارداد به عهده طرف مقابل خواهد بود .

ماده ۱۰ ) سایر شرایط قرارداد

۱-۱۱- جنس سری برتر و پیچ های مربوطه از نوع X20CRNISI 254 یا معادل (۱٫۴۸۲۱) باشد .

۲-۱۱- سری برتر طبق نقشه ۴۱۳ ۵۱ ۷۸۸/۷۸۰ TB با تلرانس های ذکر شده ساخته شود .

۳-۱۱- جنس نازل های آب از استیل زنگ نزن

ماده ۱۱) يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده ۱۲) تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۱۳) تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده ۱۴) فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده ۱۵) تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده ۱۶) حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده ۱۷) تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                     ……………………

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

نمونه قرارداد ریخته گری

قرارداد ریخته گری

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………..شماره تماس…………………. آدرس………………………………………..که ازین پس « خریدار» نامیده خواهد شد، و

……………………….به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر………………شماره تماس………………. آدرس………………………………………………………..

که ازین پس «فروشنده»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند.

ماده ۱) موضوع قرارداد

ریخته گری …………….. به شماره نقشه ………. و ساخت مدل از جنس آلومینیوم .

ماده ۲ ) مدت قرارداد

از تاریخ انعقاد قرارداد و پرداخت به مدت …………..روز تعیین می گردد .

ماده ۳)  مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد از قرار هر کیلو ….. ریال با توجه به وزن تقریبی قطعات موضوع قرارداد جمعاً به مبلغ تقریبی …… ریال تعیین می گردد .

ماده ۴)  نحوه پرداخت

۱-۴- ۲۵% کل مبلغ قرارداد در قبال اخذ چک شماره ………….  بانک …………… شعبه ……………..  به مبلغ ……………… به عنوان پیش پرداخت از طرف خریدار به فروشنده پرداخت خواهد گردید . چک مذکور پس از هزینه شدن مبلغ پیش پرداخت با تایید ناظر قرارداد مسترد خواهد گردید .

۲-۴- ۶۵% از مبلغ کل قرارداد در هنگام تحویل قطعات و پس از تأیید ناظر قرارداد به فروشنده پرداخت خواهد شد .

۳-۴- ۱۰% مبلغ کل قرارداد پس از دوره تضمین قرارداد با تأیید ناظر به فروشنده پرداخت خواهد بود .

ماده ۵) تضمین حسن انجام کار

از طرف فروشنده چک شماره …………  بانک ………….. شعبه …………… به مبلغ …………… ریال معادل کل مبلغ قرارداد صادر و به عنوان سپرده حسن انجام کار به خریدار تحویل می نماید که پس از تحویل قطعی موضوع قرارداد و تأیید ناظر قرارداد مسترد خواهد شد . و چنانچه بین زمان تحویل موقت و قطعی ایراداتی مشاهده شود کتباً به فروشنده اعلام و نامبرده مکلف است با هزینه خود نسبت به رفع ایرادات و عیوب و اشکالات اقدام نماید در صورت عدم انجام امر خریدار رأساً نسبت به رفع ایرادات اقدام به هزینه های آن را به اضافه ۲۵% از محل سپرده تضمین حسن انجام کار و دیگر مطالبات فروشنده پرداخت خواهد نمود .

ماده ۶) دوره تضمین قرارداد ( گارانتی )

از تاریخ تحویل موقت مورد قرارداد و ارسال به کارخانه قطعه ساخته شده برای مدت…..ماه از تاریخ نصب در گارانتی فروشنده می باشد چنانچه در طول این مدت هرگونه اشکالی در کارکرد مورد قرارداد پیش آید که ناشی از طراحی یا ساخت باشد و متأثر از استهلاک طبیعی و یا بهره برداری مغایر با دستورالعمل های فروشنده نباشد فروشنده متعهد به رفع عیوب با هزینه شخصی خواهد بود .

ماده ۷ ) ناظر قرارداد

از طرف خریدار آقای مهندس ………….. به عنوان ناظر قرارداد تعیین می گردند .

ماده ۸ ) خسارات تأخیر

در صورت بروز تأخیر در انجام تعهدات به ازای هر روز تأخیر ۰/۲% ( دو دهم درصد ) ارزش تحویل نشده از مبلغ قرارداد کسر می گردد .

ماده ۹ ) فسخ قرارداد

در صورت عدم اجرای تعهدات به موقع و با هر شرایط مقرر در این قرارداد توسط یکی از طرفین قرارداد طرف دیگر با اخطار کتبی مجاز به فسخ قرارداد می باشد در این صورت کلیه خسارات و  هزینه های ناشی از عدم اجرای کل این قرارداد به عهده طرف مقابل خواهد بود .

ماده ۱۰ ) تعهد فروشنده

فروشنده متعهد می گردد که ریخته گری قطعات طبق استاندارد بوده و همچنین ابعاد ماتریال قطعات ساخته شده طبق نقشه ۰۲-۳۵۰-۱۲۷۱  باشد. .

ماده ۱۱) يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده ۱۲) تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۱۳) تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده ۱۴) فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده ۱۵) تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده ۱۶) حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده ۱۷) تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                      …………………

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

نمونه قرارداد خرید اسفنج

قرارداد خرید اسفنج

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس………………………………………………………………….

که ازین پس «خریدار»نامیده خواهد شد، و

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس………………………………………………………………….

که ازین پس «فروشنده»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند.

ماده۱-موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از خرید تعداد ۲۰۰۰۰ عدد ( بیست هزار عدد ) اسفنج طوسی یکرو چسب ناشکل با مشخصات فنی و ابعاد اندازه و نمونه ارائه شده از طرف خریدار به فروشنده.

تبصره: خریدار مجاز می باشد تیراژ تعیین شده را بیست درصد افزایش و یا کاهش دهد. این مورد حداقل ۱۵ روز قبل از اتمام مدت قرارداد بایستی به صورت کتبی به فروشنده اعلام گردد.

ماده ۲-مدت قرارداد

مدت قرارداد از تاريخ……….. تا تاریخ…………..به مدت سه ماه تعیین می گردد.

ماده ۳-مبلغ قرارداد

قیمت هر عدد فوم ناشکل مبلغ ………ریال ( ………….ریال ) تعیین می گردد که جمع مبلغ قرارداد ……………ریال ( ……………..ریال ) می باشد.

ماده ۴- نحوه پرداخت

خریدار موظف است پس از دریافت هر محموله و تأیید واحد کنترل کیفی خود و دریافت صورتحساب از فروشنده مبلغ فاکتور را حداکثر پنج روز پس از دریافت محموله طی چکی که به تاریخ ۱۰۵ روز پس از دریافت محموله می باشد به فروشنده تحویل دهد و در صورت عدم وصول وجه در موعد مقرر فروشنده می تواند از ارسال محموله های آتی خودداری نماید.

ماده ۵-زمانبندی ارسال قطعات

فروشنده متعهد می گردد پس از دریافت کتبی تعداد مورد سفارش از خرید حداکثر ظرف مدت سه هفته اقدام به تحویل کالا نماید.

ماده ۶-تعهدات طرفین

الف- تعهدات فروشنده:

۱-فروشنده متعهد می گردد با توجه به برنامه زمانبندی ابلاغی خریدار نسبت به تولید و تحویل فوم مذکور به تعداد مورد درخواست تحویل نماید.

۲- فروشنده متعهد به حفظ و نگهداری اطلاعات فنی خریدار می باشد.

۳-در صورت قطع همکاری احتمالی خریدار با شرکت ……… ،خریدار موظف است یک ماه قبل مراتب را جهت فسخ قرارداد به فروشنده ابلاغ نماید.

ب-تعهدات خریدار:

۱-خریدار متعهد می گردد که کلیه اطلاعات و نقشه های فنی و مدارک مورد نیاز را به فروشنده تحویل دهد و چنانچه هر گونه اطلاعاتی به صورت اشتباه یا ناقص به فروشنده داده شود مسئولیت آن به عهده خریدار خواهد بود.

۲-خریدار متعهد می گردد که مطالبات فروشنده را برابر مفاد ماده ۴ ( نحوه پرداخت ) اقدام نماید.

۳-خریدار متعهد می گردد سه هفته قبل از زمان مورد نیاز سفارش خود را کتباً به فروشنده اعلام نماید.

ماده ۷-يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده ۸-تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۹-تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده ۱۰-فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده ۱۱-تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده ۱۲-حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده ۱۳-تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                     ……………………….

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

نمونه قرارداد توزيع – اتاق بازرگاني بين المللي (وارد كننده انحصاري- توزيع كننده انحصاري)

نمونه قرارداد توزيع – اتاق بازرگاني بين المللي

(وارد كننده انحصاري- توزيع كننده انحصاري)

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس………………………………………………………………….

که ازین پس «فروشنده» نامیده خواهد شد، و

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس………………………………………………………………….

که ازین پس«توزيع كننده» نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند.

ماده۱- منطقه و كالا

 • فروشنده حق انحصاري بازاريابي و فروش كالاي مندرج در ضميمه ۱-۱(كه منبعد كالا ناميده مي شود) را براي منطقه اي كه در ضميمه ۲-۱(كه منبعد منطقه ناميده مي شود) مشخص شده است به توزيع كننده واگذار مي كند.
 • هر گاه فروشنده تصميم به عرضه كالاي ديگري در منطقه بگيرد. بايد مراتب را به توزيع كننده اطلاع دهد تا امكان ضميمه شدن آن به كالاهاي موضوع ماده ۱-۱ مورد بررسي و تبادل نظر قرار گيرد. معهذا در صورتي كه ويژگي و مشخصات كالاي جديد به نوعي باشد كه با تخصص توزيع كننده متفاوت باشد اين انتظار وجود ندارد كه اين كالا هم توسط توزيع كننده به بازار عرضه گردد(مثلا اگر كالايي با طبيعت كاملا متفاوت مطرح باشد)

ماده۲- حسن نيت

 • طرفين بايد در اجراي تعهدات خويش بر اساس اين موافقتنامه و بر مبناي حسن نيت، رفتار عادلانه و مناسب عمل نمايند.
 • شرايط اين قرارداد و نيز هر گونه توافق ديگري كه توسط طرفين و در ارتباط با روابط توزيع به عمل آيد بايد بر اساس حسن نيت كامل تعبير و تفسير گردد.

ماده۳- وظايف توزيع كننده

۳-۱- توزيع كننده، كالايي را كه توسط فروشنده(Supplier) در اختيارش قرار گرفته بنام و حساب خودش در منطقه توافق شده مي فروشد.

۳-۲- توزيع كننده تعهد مي نمايد كه همه سعي و كوشش خود را جهت توسعه امر فروش كالا و توليدات در منطقه و با رعايت سياست فروشنده انجام دهد و منافع فروشنده را همانند يك تاجر مسئول با جديت حمايت نمايد.

۳-۳- توزيع كننده محق و مجاز نيست كه بنام و به وكالت از فروشنده كالا اقدامي را انجام دهد مگر مواردي كه قبلا و صريحا اين اختيار به او تفويض شده باشد.

۴-۳- توزيع كننده مي تواند در مواردي كه خود مايل به خريد كالا و فروش مجدد آن نيست مورد را به فروشنده ارجاع دهد تا خود بطور مستقيم كالا را به مشتري بفروشد. توزيع كننده كه در اين حالت به عنوان واسطه عمل مي كند كارمزدي كه در ضميمه ۲ بند ۱(اگر اين قسمت ضميمه تكميل شده باشد) و يا كارمزدي كه در هر مورد بر اساس بند ۳ ضميمه ۲ معين مي شود دريافت خواهد كرد. بدينوسيله تصريح مي شود كه اين اقدام توزيع كننده كه به عنوان واسطه صورت مي گيرد موجب آن نخواهد شد كه موقعيت توزيع كننده به عنوان يك تاجر مستقل كه به حساب خود خريد و فروش مي كند تغيير يابد.

ماده۴- تعهد عدم رقابت

 • توزيع كننده نبايد در تمام مدت قرارداد، بدون اجازه كتبي قبلي فروشنده اقدام به ارائه، توليد، بازاريابي و يا فروش هر نوع كالايي كه رقيب كالاهاي موضوع اين قرارداد است در قلمرو و محدوده جغرافيايي توافق شده بنمايد.
 • توزيع كننده مجاز به ارائه، توليد و بازاريابي و فروش هر گونه كالاي ديگري است كه در رقابت با كالاي موضوع اين قرارداد نمي باشد مشروط بر اينكه قبلا فروشنده را آگاه سازد. معهذا در صورتي كه تصور تعارض با منافع فروشنده با توجه به ضوابط زير غير منطقي باشد اطلاع به فروشنده ضرورت ندارد. الف- مشخصات كالايي كه فروشنده قصد فروش آن را دارد. ب- منطقه اي كه توزيع كننده قصد فعاليت در آن را دارد.
 • توزيع كننده بدين وسيله اعلام مي دارد كه در تاريخ امضاي قرارداد اقدام به ارايه (و يا توليد، بازاريابي و يا فروش و يا غير مستقيم) كالا و توليدات مذكور در ضميمه شماره ۳ مي نمايد.

ماده۵- سازماندهي فروش

 • توزيع كننده بايد سازمان مناسبي را جهت فروش و در صورت لزوم ارائه خدمات پس از فروش يا كليه امكانات و كاركنان مورد نياز براي اجراي تعهدات خود در سراسر منطقه تجهيز نمايد.
 • طرفين قرارداد مي توانند نام مشتريان فعلي خود را بر اساس فرم ضميمه ۴ اعلام نمايند.

ماده۶- تبليغات و نمايشگاهها

 • طرفين مي توانند قبل از آغاز سال بر سر اجراي برنامه تبليغاتي براي سال آينده بحث و تبادل نظر نمايند و شيوه متن تبليغات بايد منطبق با شهرت و سياست بازاريابي فروشنده باشد. هزينه توافق شده تبليغات باید بين طرفين و بر اساس شرايط ضميمه شماره ۵ تقسيم گردد(اگر كامل شده است)، در غير اين صورت هر يك از طرفين هزينه تبليغاتي خود را پرداخت خواهد كرد.
 • طرفين در مورد شركت در نمايشگاهها و بازارهاي مكاره در داخل منطقه توافق خواهند نمود. هزينه شركت توزيع كننده در اين گونه نمايشگاهها و بازارهاي مكاره بر اساس شرايط ضميمه شماره ۲-۵ تقسيم خواهد گرديد.

ماده۷- شرايط ارزش گذاري كالا

 • اصولا فروشنده بايد حتي الامكان كليه كالاهاي سفارش داده شده را به ميزاني كه تضمين كافي نسبت به پرداخت ارزش آن داده شده تهيه نمايد. فروشنده كالا نمي تواند بطور غير منطقي سفارشات دريافت شده از طرف توزيع كننده كالا را ناديده بگيرد، علي الخصوص، تكرار در عدم پذيرش سفارشات كه با سوء نيت انجام شود(مثلا اگر به منظور لطمه زدن به فعاليتهاي توزيع كننده صورت پذيرد) نقض تعهدات فروشنده تلقي خواهد شد.
 • فروشنده متعهد است كه نهايت سعي و كوشش خود را براي اجراي تعهدات پذيرفته شده انجام دهد.
 • فروش كالا و توليدات به توزيع كننده بايد تابع شرايط كلي فروش مورد عمل فروشنده كه ضميمه اين قرارداد مي باشد، (ضميمه شماره ۱-۶) و بر اساس كنوانسيون سازمان ملل در مورد قرارداد بين المللي فروش كالا(كنوانسيون وين ۱۹۸۰) باشد. در صورت بروز تعارض بين اين شرايط كلي و شرايط اين قرارداد فروش حاكميت با دومي (قرارداد فروش) خواهد بود.
 • قيمت هاي قابل پرداخت از طرف توزيع كننده همان هايي خواهد بود كه در ليست قيمت كالاي فروشنده معتبر در زمان دريافت سفارش وجود دارد و مشمول تخفيفهاي مندرج در ضميمه ۲-۶ مي باشد اين قيمتها در هر زماني و مشروط به اطلاع قبلي يك ماهه قابل تغيير مي باشد مگر اينكه به نحو ديگري توافق شده باشد.
 •  توزيع كننده موافقت مي نمايد كه حداكثر سعي و كوشش خود را براي رعايت شرايط پرداخت توافق شده بين دو طرف بنمايد.
 • طرفين موافقت مي نمايند كه كالاي تحويلي به توزيع كننده تا زماني كه ارزش آن به طور كلي پرداخت نگرديده جزيي از دارايي فروشنده تلقي گردد.

ماده۸- اهداف(ميزان) فروش، تعهد حداقل ميزان فعاليت

 • طرفين مي توانند در مورد اهداف و ميزان فروش سال آينده توافق نمايند.
 • طرفين حداكثر سعي و كوشش ممكنه را براي رسيدن به اهداف(فروش) مورد توافق به عمل خواهند آورد، اما دست نيافتن به اهداف مورد نظر به مفهوم نقض قرارداد توسط يكي از طرفين نخواهد بود. مگر اين كه طرف مذكور بطور واضح مقصر باشد.
 •  در ضميمه شماره ۷ طرفين مي توانند در مورد حداقل ميزان فروش تضمين شده و نتايج حاصله از عدم رسيدن به آن اهداف توافق نمايند.

ماده۹- توزيع كننده و يا نمايندگان درجه دوم

 • توزيع كننده مي تواند توزيع كننده و يا نمايندگان درجه دومي را براي كار توزيع و فروش كالا در آن منطقه جغرافيايي بكار گيرد. مشروط بر آن كه قبلا فروشنده را در جريان امر قراردهد.
 • مسئوليت توزيع كنندگان و يا نمايندگان درجه دوم بر عهده توزيع كننده اصلي خواهد بود.

ماده۱۰- آگاه نگاه داشتن فروشنده

 • توزيع كننده بايد سعي و كوشش لازم را بنمايد تا فروشنده كالا در جريان كليه فعاليتهاي وي، شرايط بازار و وضعيت رقابتي موجود در آن منطقه قرار گيرد. او بايد كليه اطلاعات متعارف و مورد نياز فروشنده را در اختيار نامبرده قرار دهد.
 • توزيع كننده بايد بدون تاخير فروشنده را در جريان موارد زير قراردهد:
 • قوانين و مقرراتي كه در قلمرو جغرافيايي مذكور در مورد برچسب زدن، مشخصات فني، مقررات ايمني و …)
 • قوانين و مقررات مربوط به فعاليت توزیع كنندگان كالا تا آنجا كه به منافع فروشنده مربوط مي شود.

ماده۱۱- قيمت فروش مجدد

الف- توزيع كننده در قيمت گذاري كالا براي فروش مجدد آن آزادي عمل دارد. توزيع كننده بايد سياست قيمت گذاري مجدد خود را به نحوي تنظيم نمايد كه باعث خدشه دار شدن و يا صدمه زدن به شهرت و اعتبار كالا نگردد.

ب- توزيع كننده تعهد مي نمايد كه قيمتهاي تعيين شده بوسيله فروشنده را رعايت كند و توزيع كنندگان دست دوم خود را وادار به رعايت آن قيمتها بنمايد.

ماده۱۲- فروش در خارج از قلمرو جغرافيايي

الف- توزيع كننده تعهد مي نمايد كه درخارج از منطقه هيچگونه تبليغي براي كالا ننمايد و به تاسيس هيچگونه شعبه اي اقدام نكند و براي توزيع كالا و توليدات انباري داير نسازد.

ب- توزيع كننده مجاز به فروش كالا و توليدات به مشترياني در خارج از قلمرو جغرافيايي و يا به مشترياني كه مي داند آنها در نظر دارند كه كالا را در خارج از قلمرو جغرافيايي به فروش برسانند نمي باشد. توزيع كننده بايد كليه سوالات و پرسشهاي مشترياني كه در خارج از قلمرو جغرافيايي قرار دارند را به فروشنده كالا منعكس نمايد.

ماده۱۳- علائم تجاري و ساير علائم فروشنده

۱-۱۳- توزيع كننده مجاز است كليه علايم تجاري، اسامي تجاري و يا هر نوع علايم ديگر مربوط به فروشنده كالا را صرفا به منظور شناساندن و تبليغات در مورد كالاها، در محدوده اين قرارداد و در جهت حفظ منافع فروشنده مورد استفاده قرار دهد.

۲-۱۳- توزيع كننده تعهد مي نمايد كه اقدام به ثبت و يا تملك هيچيك از علائم تجاري، اسامي تجاري و يا علائم ديگر فروشنده (يا علائمي كه مي توانند به علت شباهت با علائم فروشنده اشتباه برانگيز باشند) در منطقه جغرافيايي و يا در ساير مناطق نكند.

۳-۱۳- حق استفاده از علائم تجاري، اسامي تجاري و يا ساير علائمي كه بر اساس بند اول اين ماده براي توزيع كننده پس از محض انقضاي و يا هر نوع خاتمه قرارداد حاضر منتفي مي شود. معهذا براي توزيع كننده پس از ختم قرارداد حق فروش كالايي كه با علائم تجاري فروشنده در انبار دارد محفوظ است. اين عمل باعث اسقاط حقوق توزيع كننده براي فروش كالايي كه در انبار وجود دارد و داراي علايم تجاري فروشنده هم در زمان انقضا و يا خاتمه اين قرارداد هست نمي باشد.

۴-۱۳- توزيع كننده بايد به محض اطلاع از هر گونه لطمه اي كه به علائم تجاري، اسامي تجاري و يا ساير علائم و يا حقوق ماليات صنعتي فروشنده در قلمرو جغرافيايي وارد مي شود مراتب را فورا به اطلاع وي برساند.

۵-۱۳- توزيع كننده بايد به محض اطلاع از هر گونه لطمه اي كه به علائم تجاري، اسامي تجاري و يا ساير علائم و يا حقوق مالكيت صنعتي فروشنده در قلمرو جغرافيايي وارد مي شود مراتب را فورا به اطلاع وي برساند.

ماده۱۴- موجودي توليدات و لوازم يدكي- خدمات بعد از فروش

۱-۱۴- توزيع كننده تعهد مي نمايد كه به هزينه خود و براي تمامي مدت اين قرارداد موجودي كافي از توليدات فروشنده و لوازم يدكي كه براي نيازهاي عادي آن منطقه جغرافيايي لازم است و در هر صورت لااقل مطابق حداقل ارقام معين در ضميمه شماره ۸ نگهداري نمايد.

۲-۱۴- توزيع كننده متعهد است كه خدمات بعد از فروش را براساس شرايط و مقررات مندرج در ضميمه شماره ۹ در صورتيكه اين فرم ضميمه تكميل شده باشد ارائه كند.

ماده۱۵- توزيع كننده انحصاري

۱-۱۵- فروشنده نمي تواند، در طول مدت اعتبار اين قرارداد به هيچ كس ديگر(حتي به يك شركت فرعي خود) اجازه ارائه كالا در آن منطقه جغرافيايي بدهد. بعلاوه فروشنده نمي تواند كالاي مورد بحث را به مشتريان موجود در منطقه بفروشد مگر در انطباق با شرايط مقرر در ماده ۱۶٫

ماده۱۶- فروش مستقيم

۱-۱۶- فروشنده مجاز به انجام معامله مستقيم با مشتريان خاصي كه اسامي آنها در ليست ضميمه ۲-۲ آمده است مي باشد، اما در رابطه با فروش كالا به اين گونه مشتريان توزيع كننده كالا محق به دريافت كارمزد مقرر در ضميمه ۲-۲ خواهد بود. چنانچه بند ۲ از ماده ۲ فرم ضميمه (كارمزد مشتريان خاص) توسط طرفين تكميل نشده باشد قابل اعمال نيست.

۲-۱۶- در صورتي كه كارمزدي قابل پرداخت به توزيع كننده باشد بايد بر اساس بند ۳ از ماده ۲ محاسبه و پرداخت شود.

ماده۱۷- آگاه نگاه داشتن توزيع كننده

۱-۱۷- فروشنده بايد بدون دريافت هر گونه هزينه اي كليه اسناد و مدارك مربوط به كالا را (بروشورهاي اطلاعاتي و غيره…) در حد متعارف مورد نياز توزيع كننده براي انجام تعهدات قراردادي او در اختيارش قرار دهد. توزيع كننده بايد در زمان خاتمه قرارداد كليه اسناد و مداركي را كه فروشنده در اختيارش قرار داده و در دسترس او قرار دارد عودت دهد.

۲-۱۷- فروشنده بايد كليه اطلاعاتي را كه منطقا توزيع كننده بايد در اختيار داشته باشد تا بتواند تعهدات خود را بر اساس قرارداد به انجام رساند بخصوص كليه اطلاعاتي را كه مربوط به كاهش ظرفيت تحويل كالا باشد در اختيار او قرار دهد.

۳-۱۷- فروشنده بايد توزيع كننده را در جريان كليه اطلاعات من جمله ارتباطات خود با مشتريان منطقه قرار دهد.

ماده۱۸- مدت قرارداد

۱-۱۸-

الف) اين قرارداد براي مدت نامحدودي منعقد مي گردد و آغاز اعتبار آن از ……………. خواهد بود.

ب) اعتبار اين قرارداد از تاريخ ……….. آغاز و تا تاريخ ……………… معتبر خواهد بود.

۲-۱۸- اين قرارداد را مي توان در هر زمان و توسط هر يك از طرفين قرارداد با ابلاغ كتبي قبلي و حداقل چهارماه از انقضاي آن از طريق وسايل ارتباطي مناسب كه تاريخ رسيد را بوضوح نشان دهد(مانند پست سفارشي با رسيد برگشت،پست مخصوص) فسخ نمود.اگر قرارداد براي مدتي بيشتر از پنج سال ادامه داشته است،مدت ابلاغ فسخ شش ماه خواهد بود،پايان مدت ابلاغ بايد همزمان با پايان هر ماه باشد.

۳-۱۸- اين قرارداد به صورت خودبخود براي دوره هاي يكساله تمديد مي شود مگر اينكه هريك از طرفين حداقل چهار ماه قبل از انقضاي آن از طريق وسايل ارتباطي مناسب كه تاريخ رسيد را بوضوح نشان دهد(مانند پست سفارشي با رسيد برگشت پست مخصوص)آن را فسخ نمايند.اگر قرارداد براي مدتي بيشتر از پنج سال ادامه داشته است مدت ابلاغ فسخ ششماه خواد بود.

ماده۱۹- فسخ قبل از موعد

۱-۱۹- هر يك از طرفين مي توانند در صورت نقض عمده شرايط و تعهدات قرارداد و يا در صورت بروز اوضاع و احوال استثنايي كه فسخ پيش از موعد قرارداد را موجه سازد با ابلاغ كتبي و از طريق وسايل ارتباطي مناسب (مثلا پست سفارشي، رسيد برگشت- پست مخصوص) نسبت به فسخ فوري قرارداد اقدام نمايند.

۲-۱۹- در اجراي پاراگراف بالا هر گاه عدم انجام تعهدات يكي از طرفين بطور محسوس موجب محروميت طرف ديگر از حقوقي شود كه اين قرارداد بر اي او ايجاد كرده است نقض قرارداد تلقي مي شود. منظور از شرايط و احوال استثنايي وضعيتي است كه در آن نمي توان از طرفي كه قرارداد را فسخ كرده است انتظار داشت كه ملتزم به قرارداد باقي بماند.

۳-۱۹- طرفين بدينوسيله موافقت مي نمايند كه تخلف از مقررات مواد … قرارداد حاضر بعنوان نقض عمده شرايط قرارداد تلقي شود مگر اينكه ترتيب ديگري توافق شده باشد. به علاوه هر نوع نقض تعهدات قراردادي را مي توان نقض عمده تلقي نمود مشروط بر اينكه علي رغم اخطار طرف ديگر تكرار شود.

۴-۱۹- طرفين بدينوسيله توافق مي نمايند كه موارد زيرين از شرايط و اوضاع و احوال استثنايي كه فسخ قبل از موعد را توسط يكي از طرفين قرارداد توجيه نمايد تلقي شود. ورشكستگي، قرارداد ارفاقي، تصفيه قضايي، انحلال و يا هر نوع سازش و مصالحه ميان بدهكار و طلبكاران و يا هر گونه اوضاع و احوالي كه احتمالا بتواند موثر بر توانايي هاي يكي از طرفين براي اجراي تعهداتش بر اساس اين قرارداد باشد.

۵-۱۹- اگر طرفين ضميمه شماره ۱۰ را كامل كرده باشند فروشنده مي تواند در صورت بروز هر گونه دگرگوني در تركيب سهامداران و يا مديريت شركت توزيع كننده(شركت)، بر اساس شرايط مندرج در ضميمه شماره ۱۰ قرارداد را بلافاصله فسخ نمايد.

۶-۱۹- اگر يكي از طرفين با استفاده از اين ماده نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد، در حاليكه دلايل ارائه شده(اگر وجود داشته باشد) به تشخيص داوران براي فسخ قبل از موعد موجه نباشد فسخ موثر است اما طرف ديگر محق به دريافت ضرر و زيان ناشي از فسخ غير موجه پيش از موعد مي باشد. ضرر و زيان معادل ميانگين سود حاصله از فروش براي مدت زماني است كه از قرارداد باقي مانده است. میانگین سود بر اساس فروش سال قبل معين مي شود. مگر اينكه طرف زيان ديده اثبات نمايد كه ضرر و زيان واقعي بيشتر بوده است(و يا اينكه طرف فسخ كننده قرارداد اثبات نمايد كه ميزان خسارت واقعي كمتر از آن است). ضرر و زيان فوق الذكر علاوه بر غرامتي كه ممكن است براساس ماده ۲۰ تعلق گيرد.

ماده۲۰- پرداخت غرامت فسخ

۱-۲۰-

الف- توزيع كننده در صورت انقضاي قرارداد محق به دريافت غرامت(غرامت تجاري) و يا ضرر و زيانهاي مشابه نخواهد بود.

ب- در صورت فسخ قرارداد توسط فروشنده به دلايلي غير از نقص موارد عمده توسط توزيع كننده، توزيع كننده محق به دريافت غرامت ضرر و زيان حسب ضميمه شماره ۱۱ خواهد بود.

۲-۲۰- شرايط مذكور در بالا لطمه اي به حقوق توزيع كننده براي ادعاي خسارت ضرر و زيان به دليل فسخ قرارداد از طرف فروشنده وارد نخواهد كرد و تحت شرايط ماده ۶-۱۹ هم قرار ندارد.

ماده۲۱- عودت اسناد و مدارك و كالاي موجود در انبار

۱-۲۱- با انقضاي اين قرارداد توزيع كننده بايد كليه وسايل تبليغاتي و ساير اسناد و مدارك نمونه هايي را كه توسط فروشنده براي او تهيه و در اختيارش قرار گرفته به نامبرده عودت دهد.

۲-۲۱- حسب خواست توزيع كننده، فروشنده مي بايد كليه كالاي موجود در انبار توزيع كننده را به قيمت اوليه اي كه توسط توزيع كننده پرداخت شده خريدار نمايد. مشروط بر اينكه اين نوع از كالا جزء آن دسته از محصولاتي باشد كه هنوز توسط فروشنده به فروش مي رسد و در شرايط مناسب و داراي بسته بندي اوليه باشد. توزيع كننده بايد آن قسمت از كالايي را كه توسط فروشنده خريداري نشده است را بر اساس قرارداد و شرايط متعارف به فروش رساند.

ماده ۲۲-يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده ۲۳-تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۲۴-تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده ۲۵-فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده ۲۶-تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده ۲۷-حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده ۲۸-تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

امضای طرف اول                                                   امضای طرف دوم

…………………                                                   …………………….

امضای شاهد اول                                                 امضای شاهد دوم

…………………                                                    ……………………….

ضميمه شماره ۱

كالاها و قلمرو جغرافيايي

(ماده۱-۱)

بند۱- كالاها

……………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

چنانچه پاراگراف(شماره ۱) از ضميمه شماره ۱ تكميل نشده باشد، كليه كالاهاي توليد و يا فروخته شده توسط فروشنده در تاريخ امضاي قرارداد و پس از آن از نظر اين قرارداد به عنوان كالاي (موضوع قرارداد) محسوب خواهد گرديد.

بند ۲- قلمرو جغرافيايي

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

چنانچه پاراگراف(شماره ۲)از ضميمه شماره ۱ تكميل نشده باشد،تمامي قلمرو جغرافيايي كشوري كه محل كار و فعاليت توزيع كننده است.از نظر اين قرارداد بعنوان «قلمرو جغرافيايي» محسوب خواهد گرديد.

ضميمه شماره ۲

كارمزد فروش مستقيم

 • ۱-كارمزد متعارف(ماده ۴-۳)

براساس ماده ۴-۳ در زماني كه توزيع كننده بعنوان واسطه عمل مي نمايد محق به دريافت …..% كارمزد مي باشد.

 • ۲-كارمزد مشتريان خاص(ماده ۱۶)

براي كليه فروشهاي مستقيم به مشتريان ذيل،توزيع كننده محق به دريافت كارمزدهاي ذيل ميباشد.

…………………………………………………………………              …………………………….    %

…………………………………………………………………              …………………………….    %

…………………………………………………………………              …………………………….    %

 • ۳-محاسبه و پرداخت كارمزد

۱-۳- كارمزد بر اساس صورت ارقام خالص محاسبه مي گردد،يعني بر اساس قيمتهاي فروش (هرگونه تخفيفي به غير از تخفيف نقدي بايد كسر شود)بدون در نظر گرفتن هرگونه هزينه اضافي(از قبيل بسته بندي،حمل و نقل،بيمه)هر نوع حقوق و عوارض و مالياتها بصورت مجزا در صورت حسابها منظور شده باشد.

۲-۳- توزيع كننده محق به دريافت كارمزد پس از پرداخت تمام و كمال ارزش صورت حسابها توسط مشتريان مي باشد.در صورتي كه پرداخت بصورت اقساطي و بر اساس شرايط قرارداد فروش باشد.توزيع كننده محق به دريافت پيش پرداخت به همان نسبت مي باشد.

۳-۳- چنانچه مجوز دولتي (مثالاً ناشي از قوانين و مقررات كنترل ارز در كشور فروشنده) براي فروشنده لازم باشد تا بتواند كارمزد متعلقه را بخارج از كشور منتقل نمايد (و يا هرگونه وجهي ديگري كه توزيع كننده محق به دريافت آن مي باشد). در اين صورت پرداخت مبلغ مذكور پس از صدور اجازه صورت خواهد پذيرفت. فروشنده بايد به موقع نسبت به اخذ اين گونه مجوزها اقدام نمايد.

۴-۳- كارمزد براي هر قرارداد فروش جداگانه حساب خواهد شد مگر اينكه طرفين ترتيب ديگري شرط كرده باشند.

۵-۳- پرداخت هرگونه ماليات وضع شده در آن قلمرو جغرافيايي كه در رابطه با كارمزد توزيع كننده قرارداد باشد بر عهده توزيع كننده مي باشد.

ضميمه شماره ۳

كالاها و فروشندگاني كه توزيع كننده نمايندگي آنها را دارد.

(ماده ۴-۳)

به اين ترتيب توزيع كننده اعلام مي كند كه در زمان انعقاد قرارداد داراي نمايندگي كالاهاي معين در زير براي فروشندگان ذيل مي باشد(و يا اينكه تغيير شكل كالاهاي مزبور و يا تبليغ و يا فروش مستقيم يا غير مستقيم آنها را بعهده دارد.)

            فروشنده                                                            كالاها

………………………………………                                  ……………………………………….

………………………………………                                  ……………………………………….

………………………………………                                  ……………………………………….

………………………………………                                  ……………………………………….

ضميمه شماره ۴

نام مشتريان موجود

(ماده ۲-۵)

۱-توزيع كننده بدينوسيله اعلام مي دارد،كه قبل از انعقاد اين قرارداد،كالا و توليدات مشابهي را به مشتريان ذيل در آن قلمرو تجارتي بفروش مي رسانده است.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۲- توزيع كننده بدينوسيله اعلام مي دارد،كه قبل از انعقاد اين قرارداد،كالا و توليداتي را (بطور مستقيم و يا از طريق سايرين) به مشتريان ذيل در آن قلمرو تجاري بفروش مي رسانده است.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ضميمه شماره ۵

تبلیغات، بازارهای مکاره و نمایشگاه ها

ماده (۶)

۱- تبليغات،(۱-۶)

چنانچه توافق كتبي ديگري نشده باشد.هزينه تبليغات مورد توافق بصورت ذيل بين طرفين تقسيم مي گردد:

                           فروشنده          ……………………. %

                           توزيع كننده      ……………………. %

در صورتي كه در فضاي خالي موجود در پاراگراف بالا ارقامي ذكر نگردد،هزينه هاي تبليغاتي انجام شده توسط هريك از طرفين بعهده خود او خواهد بود.

۲-بازارهاي مكاره و نمايشگاهها

چنانچه توافق كتبي ديگري نشده باشد،هزينه مشاركت در بازارهاي مكاره و نمايشگاهها بصورت ذيل بين طرفين تقسيم مي شود.

                            فروشنده          …………………… %

                            توزيع كننده      …………………… %

در صورتي كه در فضاي خالي موجود در پاراگراف بالا ارقامي ذكر نگردد،هزينه هاي تبليغاتي انجام شده توسط هر يك از طرفين بعهده خود او خواهد بود.

ضميمه شماره ۶

شرايط فروش- تخفيفها

(ماده ۷)

۱-شرايط عمومي فروش فروشنده بايد به قرارداد ضميمه شود.شرايط فروش كالاي فروشنده زماني داراي قابليت اجراست كه به اين سند الحاق شده باشد و يا اينكه بصورت كتبي و به منظور اجراي اين قرارداد به اطلاع توزيع كننده رسانده شده باشد.

۲-تخفيفها و يا قيمتهاي اعلام شده به فروشنده توزيع كننده داراي …………% تخفيف در مورد ليست قيمتهاي مورد اشاره در ماده ۳-۷ مي باشد.اگر فضاي خالي در پاراگراف بالا توسط طرفين قرارداد كامل نشده باشد و در صورتي كه ليست قيمت خاصي براي توزيع كننده وجود نداشته باشد،توزيع كننده محق به استفاده از همان تخفيفي است كه فروشنده به ساير توزيع كنندگان و براي كالاهايي با كيفيت مشابه مي دهد.

ضميمه شماره ۷

حداقل فروش تضمين شده

(ماده ۳-۸)

اين ضميمه شماره ۷ زماني داراي قابليت اجراست كه حداقل ميزان فروش توسط طرفين قرارداد و با پركردن و تكميل نمودن يكي از راه حلهاي پيشنهادي معين و مشخص شده باشد.

توزيع كننده متعهد مي شود هر سال لااقل به مقدار زير كالا سفارش بدهد.

مبلغ به پول ……………………………………………………………………………………………………..

ميزان كالا ………………………………………………………………………………………………………..

درصد فروش مورد توافق بر اساس شرايط ماده ۱-۸ …………………………………………….

چنانچه در پايان هر سال حداقل فروش تضمين شده حاصل نشود و توزيع كننده بتواند اثبات نمايد كه او مسؤول اين عدم موفقيت نيست،فروشنده مي تواند با دادن يك اخطار يك ماهه به انتخاب خودش اين قرارداد را فسخ نمايد و يا نسبت به لغو حق انحصار توزيع كننده اقدام كند و يا قلمرو جغرافيايي توزيع كننده را محدود نمايد.استفاده از اين حق بايد بصورت مكتوب و ظرف مدت دو ماه پس از پايان سالي باشد كه توزيع كننده نتوانسته است به حداقل فروش تضمين شده برسد.

چنانچه طرفين قرارداد با ارقام متفاوت توافق نكرده باشند مي توان حداقل فروش تضمين شده فوق را براي هر سال مدت قرارداد(همين طور براي مدت تجديد آن) در نظر گرفت.

ضميمه شماره ۸

ذخيره توليدات و لوازم يدكي

ماده ۱-۱۴

توزيع كننده بدينوسيله تعهد مي نمايد كه حداقل كالاهاي مشروحه زير و لوازم يدكي را نگهداري نمايد.

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

چنانچه ضميمه فوق توسط طرفين قرارداد تكميل نشود، حداقل كالاهاي موجود در انبار بايد حسب نيازهاي متعارف آن قلمرو جغرافيايي معين و مشخص گردد.

ضميمه شماره۹

خدمات بعد از فروش، تعميرات وشرايط(WARRANTY)

ماده۲-۱۴

 • توزيع كننده تعهد مي نمايد كه با هزينه و پرسنل و امكانات فني خود، خدمات مناسب بعد از فروش را كه در رابطه با كليه كالاهاي فروخته شده مورد نياز است ارائه نمايد. اينگونه خدمات بعد از فروش بايد بر اساس ضوابط و استانداردهاي تعيين شده توسط فروشنده باشد.
 • فروشنده موظف است كه آموزشهاي لازم را در اختيار پرسنل توزيع كننده قراردهد بنحوي كه بتواند خدمات فوق را ارائه نمايد. توزيع كننده تعهد مي نمايد كه به هزينه شخصي كليه پرسنل فني و فروش خود را دراين گونه دوره هاي آموزشي كه توسط فروشنده برنامه ريزي مي گردد مشاركت دهد.
 • توزيع كننده موظف است بدون دريافت هزينه، كليه تعميرات و تعويض قطعات را حسب شرايط تعيين شده توسط فروشنده انجام دهد و كليه هزينه هاي آن را تقبل نمايد.
 • فروشنده موظف است كه كليه قطعات مورد نياز جهت تعويض قطعات آسيب ديده و داراي عيب و نقص را حسب شرايط قرارداد تامين نمايد.
 • در صورت خاتمه قرارداد، به هر علت، توزيع كننده بايد ارائه هر گونه خدمات بعد از فروش را بر اساس شرايط قرارداد متوقف سازد. مگر اين شرط ديگري كتبا مورد موافقت قرار گرفته باشد. هر گونه درخواست از سوي مشتريان مي بايست از طرف توزيع كننده دراختيار شخصي قرار گيرد كه توسط فروشنده معين شده است.

امضاي فروشنده                                                                امضاي توزيع كننده

ضميمه شماره ۱۰

تغيير در كنترل، مالكيت و يا مديريت توزيع كننده(شركت)

(ماده۵-۱۹)

فروشنده مي تواند قرارداد را بلافاصله فسخ نمايد، چنانچه:

آقاي ــــــــــ ديگر داراي لااقل ـــــــــــــــ% سهام شركت توزيع كننده نباشد.

آقاي ــــــــــ ديگر داراي عنوان(سمت) ـــــــــــــــ در شركت نباشد.

ضميمه شماره۱۱

پرداخت غرامت در صورت فسخ قرارداد

ماده ب۲۰

 • در صورت فسخ قرارداد بوسيله فروشنده به دلايلي غير از نقض آن توسط توزيع كننده، كه فسخ قبل از موعد را حسب ماده ۱۹ موجه مي سازد، توزيع كننده محق به دريافت خسارتي معادل ۵۰% و يا …….. درصد از سود ناخالص ساليانه مربوط به آن دسته از مشترياني كه بوسيله توزيع كننده معرفي شده و يا آن دسته از مشترياني كه فروشنده حجم كار خود را با آنها فوق العاده افزايش داده است مي باشد كه اين غرامت بايد بر اساس ميانگين پنج سال گذشته محاسبه شود(و يا چنانچه قرارداد براي مدتي كمتر از پنج سال اعتبار داشته بر اساس ميانگين اين دوره)
 • توزيع كننده تعهد مي كند كه تمامي سعي و كوشش خود را به كار برد تا مشتريان موجود به فروشنده و يا توزيع كننده جديد(و يا نماينده) منتقل شوند.
 • در اجراي تعهدات مشروحه بالا توزيع كننده موافقت مي كند كه براي مدت ۱۲ ماه از زمان فسخ قرارداد بطور مستقيم و يا غير مستقيم از فروش توزيع و يا افزايش فروش هر گونه توليداتي كه رقيب محصولات فروخته شده قبلي به آن مشتريان است و يا افزايش فروش توليدات حسب اين قرارداد خودداري نمايد.
 • پرداخت غرامت در سه قسط مساوي به ترتيب، چهار، هشت و دوازده ماه بعد از فسخ قرارداد خواهد بود. پرداخت غرامت مشروط بوده و منوط به اجراي تعهدات توزيع كننده حسب بند ۲ بالا خواهد بود.
 • توزيع كننده داراي اين حق مي باشد كه از حقوق خود مبني بر دريافت غرامت در هر زمان صرفنظر نمايد. در اين صورت شرط عدم رقابت موضوع بند ۲ بالا و همچنين تعهدات وي براي ترغيب مشتريان موجود و انتقال آنها به فروشنده و يا توزيع كننده جديد(و يا نماينده) الزامي و اجباري نمي باشد. با انتخاب اين راه حل توزيع كننده ملزم به بازپرداخت اقساطي كه قبلا پرداخت شده است نخواهد بود.

امضاي فروشنده                                                    امضاي توزيع كننده