اخبار بانک قراردادها, بانک قراردادهای حقوقی, تنظیم قرارداد, قرارداد, قرارداد خدمات, قرارداد پیمانکاری, قراردادهای حقوقی, نمونه قرارداد خدمات, نمونه قرارداد پیمانکاری

فرم قرارداد واگذاري فعاليت هاي پشتيباني و خدمات

فرم قرارداد واگذاري فعاليت هاي پشتيباني و خدمات ( موضوع تصويبنامه شماره ۳۸۳۲۶/ت ۲۷۵۰۶ ه‍ـ مورخ ۵/۹/۱۳۸۱ هيات وزيران ) معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ۱ – نام دستگاه (كارفرما) : ۲ – نام نماينده دستگاه : ۳ – سمت نماينده دستگاه : ۴ – نام شركت (طرف قرارداد) : شماره ثبت شركت :       تاريخ ثبت شركت : ۵ – شماره‌ و تاريخ‌ تعيين‌ صلاحيت‌ شركت:             شماره:           تاريخ:               توسط : ۶– نام نماينده شركت طرف قرارداد : ۷– سمت نماينده شركت طرف قرارداد : ۸ – شماره و تاريخ صورتجلسه تشريفات مناقصه:           شماره :                               تاريخ : * دلايل… ادامه مطلب… »

قرارداد, قرارداد استخدام, قرارداد کار, قراردادهای حقوقی, نمونه قرارداد, نمونه قرارداد استخدام, نمونه قرارداد کار

نمونه قرارداد کار / استخدام

نمونه قرارداد کار / استخدام اين قرارداد به موجب ماده (۱۰) قانون کار جمهوري اسلامي ايران و تبصره (۳) الحاقي به ماده (۷) قانون کار موضوع بند (الف) ماده (۸) قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي مصوب ۲۵/۸/۱۳۸۷مجمع تشخيص مصلحت نظام، بين کارفرما و کارگر (کارمند) منعقد مي شود. طرفین، انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات ارتباطی حوزه اداره کار و امور اجتماعی محل کار را به عنوان مرجع داوری جهت حل و فصل مخاصمات و اختلافات احتمالی فیمابین تعیین نمودند. حق هرگونه مراجعه و اعلام شکایت، اقامه دعوی و مانند آن پیش از مراجعه به داور و… ادامه مطلب… »