اخبار بانک قراردادها, بانک قراردادهای حقوقی, قراردادهای حقوقی, مقالات و مطالب آموزشی

داوری در قراردادهای بیمه

داوری در قراردادهای بیمه امروزه كمتر كسی را می توان یافت كه تجربه مراجعه به شركتهای بیمه برای خرید بیمه نامه و یا دریافت خسارت را نداشته باشد. با این وصف نارضایتی از شیوه محاسبه خسارت نیز تجربه دیگری است كه در این مسیر توجه هر زیاندیده ای را به خود جلب می نماید. به دلیل عمومیت استفاده از اتومبیل اغلب چنین تجربه ای از طریق خسارات وارده به اتومبیلها بدست آمده است لیكن در مقایسه با رقم قابل توجه سرمایه فعال در سایر بخشهای صنعت شاید بیمه های اتومبیل از كم تأثیرترین بیمه نامه ها در زندگی بیمه گذاران… ادامه مطلب… »

اخبار بانک قراردادها, بانک قراردادهای حقوقی, تنظیم قرارداد, قرارداد, قرارداد جوینت ونچر, قرارداد ساخت, قرارداد سرمایه گذاری, قرارداد فروش, قرارداد پیمانکاری, قراردادهای حقوقی, نمونه قرارداد, نمونه قرارداد سرمایه گذاری, نمونه قرارداد پیمانکاری, نمونه قراردادهای مدرن

قرارداد بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت میتسوئی و شرکاء

قرارداد بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت میتسوئی و شرکاء طرفین قرارداد این قرارداد بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی که وابسته به شرکت ملی نفت ایران بوده و طبق قوانین ایران تشکیل یافته و شرکت میتسویی و شرکاء ( از این به بعد در این قرارداد « میتسوئی » نامیده می شود ) منعقد می گردد و نظر به اینکه « شرکت پتروشیمی » مایل است از مزایای اقتصادی یک مجتمع عظیم پتروشیمی استفاده کرده و فرآورده های پتروشیمی و شیمیایی را به بهای ارزانی تهیه و در صورت امکان اقدام به تولید فرآورده ها و موارد دیگر نماید… ادامه مطلب… »

اخبار بانک قراردادها, بانک قراردادهای حقوقی, قرارداد, قراردادهای حقوقی, مقالات و مطالب آموزشی

بررسی موانع حقوقی ارجاع اختلافات در قراردادهای دولتی به داوری

بررسی موانع حقوقی ارجاع اختلافات در قراردادهای دولتی به داوری چکیده : حل و فصل اختلافات در قراردادهای اداری از طرق مختلف صورت می پذیرد که به استناد اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی احتیاج به تصویب هئیت وزیران و بنا به لزوم اطلاع و یا تصویب مجلس شورای اسلامی دارد . مراجع حل اختلاف به دو دسته تقسم می شوند : مراجع غیر قضایی و مراجع قضایی . مراجع غیرقضایی ، اینگونه مراجع که به اختلافات طرفین در قراردادهای اداری رسیدگی می کنند عموماً نهاد ها و اشخاصی هستند که بر اساس خواست و… ادامه مطلب… »

اخبار بانک قراردادها, بانک قراردادهای حقوقی, تنظیم قرارداد, قرارداد, قرارداد پیمانکاری, قراردادهای حقوقی, نمونه اسناد حقوقی

ضمانت نامه پیش پرداخت

ضمانت نامه پیش پرداخت صادرشده به موجب قواعد یکنواخت اتاق بین المللی بازرگانی در مورد ضمانت نامه های قراردادی ( نشر اتاق بین المللی بازرگانی شماره ۳۲۵ ) . ضامن : …………………………. اصیل ( تهیه کننده ـ پیمانکار ) : ……………………. ذی نفع ( خریدار ـ کارفرما ) : ……………………….. قراردادی که ضمانت نامه به آن مربوط است : ……………………. مجموع حداکثر مبلغ مسئولیت ضامن : ……………………….. اسناد مؤید ادعا : آن گونه که در زیر آمده است : …………………….. تاریخ سپری شدن : ……………………… شرایط دیگر ( در صورت موجود بودن ) : ………………………… ما امضاء کنندگان زیر که… ادامه مطلب… »

اخبار بانک قراردادها, اسناد حقوقی, بانک قراردادهای حقوقی, نمونه اسناد حقوقی

ضمانت نامه براي شركت در مناقصه

ضمانت نامه براي شركت در مناقصه صادرشده به موجب قواعد یکنواخت اتاق بین المللی بازرگانی در مورد ضمانت نامه های قراردادی ( نشر اتاق بین المللی بازرگانی شماره ۳۲۵ ) . ضامن : …………………………. اصیل ( متقاضی شرکت در مناقصه ) : ……………………. ذی نفع ( طرفی که به مناقصه دعوت می کند ) : ……………………….. مناقصه ای که ضمانت نامه به آن مربوط است : ……………………. مجموع حداکثر مبلغ مسئولیت ضامن : ……………………….. اسناد مؤید ادعا : آن گونه که در زیر آمده است : …………………….. تاریخ سپری شدن : ……………………… ما امضاء کنندگان زیر که به موجب ضمانت… ادامه مطلب… »

1 2 3 9