بانک نمونه قراردادهای حقوقی
تماس با بانک قراردادهای حقوقی “میثاق”

گروه میثاق و موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان

نمونه قرارداد حقوقی - گروه میثاق

تلفن :۸۸۶۱۰۳۴۰       فکس : ۸۸۶۰۵۱۳۹

موبایل جهت امور هماهنگی : ۰۹۱۲۰۶۳۰۸۴۲

ایمیل : info @ gharardad.org
www.gharardad.org

برای مراجعه حضوری به دفتر موسسه حتما از قبل از طریق ایمیل و یا تماس تلفنی هماهنگی بفرمایید

آدرس دفتر موسسه : تهران – خیابان انقلاب – کدپستی ۱۶۱۹۹۱۷۶۱۳